Bron:limburger.nl

In de negentiende eeuw werd op grote schaal geprobeerd om Chinezen tot het katholicisme te bekeren. Limburgse missionarissen speelden een grote rol.

China heeft zich momenteel ontwikkeld tot economische grootmacht. Dat is wel eens anders geweest. In de negentiende eeuw bevond China zich in een diepe crisis. Opstanden verzwakten het regime van de laatste keizers. Europeanen maakten zich meester van kuststeden. De Britten dwongen in twee oorlogen de vrije verkoop van het winstgevende opium af. Met de kooplui rukten ook de verkondigers van het christelijke geloof op.

Scheutisten

Rome had grote behoefte aan nieuwe, enthousiaste jonge priesters. De Congregatie van het Onbevlekte Hart van Maria, gevestigd te Scheut bij Brussel, wist veel Nederlandse Limburgers aan te trekken. Vanwege de vestigingsplaats werden de missionarissen die hier opgeleid werden Scheutisten genoemd. Van het Vaticaan kregen zij een groot gebied in het noorden en westen van China toegewezen. De leiding was in handen van bisschop Ferdinand Hamer.

Walter Kissels

De sterfte onder de eerste lichting missionarissen was groot. Naast hun onervarenheid worstelden zij met de belabberde hygiënische omstandigheden waar zij in terechtkwamen. Het krioelde van het ongedierte en de daarbij behorende ziektekiemen. Latere missionarissen, waar onder de uit Klimmen afkomstige Walter Kissels, wisten de Chinezen te imponeren met hun bouwkundige en medische kennis. In Ganzhou, gelegen aan de zogenaamde Zijderoute, verrees omstreeks 1880 onder leiding van Kissels een imposante kerk van 21 meter lang en tien meter hoog. Van heinde en verre werden zieken met karren aangevoerd om genezing af te smeken. Kissels ontfermde zich ook over het grote aantal weeskinderen in de stad. De vorderingen van de katholieke missie gingen in een aantal grote Chinese opstanden grotendeels weer verloren. Bisschop Hamers werd tijdens de zogenaamde Bokseropstand in 1900 op gruwelijke wijze vermoord.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here